Güncel

İçişleri Bakanı, 31 Mart Seçimleri İçin 81 İle Genelge Gönderdi

İçişleri Bakanı Süleyman asil imzasıyla yayımlanan seçenek güvenliği genelgesi kapsamında şehirlerde seçenek Koordinasyon Merkezleri kurulacak.

pkk terör örgütlerinin seçmeni baskı altına alma ve etnik kimlik üzerinden provokatif davranış girişimlerine karşı İhtiyaç duyulan tedbirler alınacak. yasamsal medya üzerinden provokatif paylaşımlara hatıranda müdahale edilerek seçenek neticelerini manipüle etme girişimlerine karşı önlem alınacak.

“SEÇİM KOORDİNASYONU KOMİSYONU” OLUŞTURULDU

Genelgeye göre, İçişleri bakanimiz Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık merkezinde, memleket çapında seçimle alakalı her biçimde tedbiri gözden geçirmek, gelişmelerin anlık olarak takibini uygulamak ve kent valileri ile devamlı iletişim seklinde bulunmak üzere, “Seçim Koordinasyon Komisyonu” oluşturuldu. İllerde ise kent düzeyinde seçimlerin güven ve huzur içinde geçirilmesi ve koordinasyonun sağlanması emeliyle ‘İl seçenek Koordinasyon Merkezleri’ kuruldu.

“SEÇİMLERE İLİŞKİN OLAYLAR BAKANLIĞIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE AKTARILACAK”

Ayrıca, Bakanlık merkezinde ve bütün şehirlerde 7/24 asalına göre etkinlik gösteren Güvenlik ve aciliyetli vaziyetler Koordinasyon Merkezi (GAMER), seçimlere ait alana gelen bütün olayların takibini yaparak Merkeze ulaşan verileri İçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerine anlık olarak aktaracak.

“SEÇİM GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ BÖLGE TOPLANTILARI YAPILACAK”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında, seçenek güvenliğine ait alınan ve alınacak bütün tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla; kent valileri, kent zaptiye komutanları, kent güvenlik müdürleri ve var var olan şehirlerde kıyı güvenlik komutanlarının katılımlarıyla seçenek güvenliğine ait bölge toplantıları yapılacak.

Valiler, sehirlerinde güvenlik birim amirleri ve gerek görülecek başka yöneticilerin katılımıyla seçenek güvenliği toplantıları yapacak ve seçenek sürecinde alınacak tedbirleri kapsayacak şekilde İl seçenek Güvenlik Tasarıları hazırlayacak.

“TÜM KOLLUK BİRİMLERİNİN KOORDİNASYON İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARI SAĞLANACAK”

seçenek güvenliğine baz alinarak planların uygulanmasında ve tedbirlerin alınmasında görev yapacak yeteri civarindan sayıda emniyet, jandarma, kıyı güvenlik personelinin, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucularının görevlendirilmeleri yapılmış/yapılacak olup bütün kolluk birimlerinin tam tek iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaları sağlanacak.

pkk terör örgütü ve uzantılarının seçilecek kisi istemini baskıyla etkilemeye baz alinarak girişimlerine müsaade edilmeyecek. Siyasi parti temsilcilerinin ve adayların rastgele tek baskıya ve kısıtlamaya maruz kalmadan, alakalı mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeyen çalışmaları yapmalarını sağlayacak tedbirler alınacak.

“HUZUR ORTAMINI BOZMAYA AMAÇLAYANLARA KARŞI TEDBİRLER ALINACAK”

seçenek öncesi, seçenek bugünü ve sonrasında huzur ortamını bozmayı planlayan kişi ve grupların faaliyetlerinin önlenmesi, seçenek neticeleri üzerinden yaşanacak tartışmaların asayiş ve güvenlik sorununa dönüşmemesi amaciyla İhtiyaç duyulan var olan bütün tedbirler alınacak.

“TERÖR ÖRGÜTÜ VE UZANTILARININ HUZURU BOZMAYA YÖNELİK ÇABALARI TAKİP EDİLECEK”

seçenek sürecinde pkk terör örgütü ve uzantılarının, ülkenin güven ve huzurunu bozmaya, menfi algı oluşturmaya yönelik, mümkün bütün gayretleri yakinen takip edilecek. Başta vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, şimendifer istasyonu, alışveriş merkezi ve benzeyen yerlerde İhtiyaç duyulan önleyici güvenlik tedbirleri alınacak.

“ASAYİŞ OLAYLARININ yasamsal OLAYLARA DÖNÜŞMESİNE vesile VERİLMEYECEK”

Provokatif davranışlarla Suriyeli misafirlerimiz ve değişik etnik ve kültürel kimlikler üzerinden asayiş olaylarının (hırsızlık, taciz gibi) yasamsal olaylara dönüşmemesi amaciyla İhtiyaç duyulan tedbirler planlanacak ve bu tür olaylara fırsat verilmeyecek.

“JENERATÖR VE BENZERİ GÜÇ KAYNAKLARI kullanim alanina hazir vaziyette HALDE OLACAK”

seçenek sürecinde ve özellikle seçenek gününde akım kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla; enerji dağıtım merkezleri, doğalgaz ve yakit boru hatları ile başka duygulu tesislere baz alinarak alınan savunma tedbirleri gözden geçirilecek. İlgili kurumlarla İhtiyaç duyulan koordinasyon sağlanarak, seçimle alakalı bütün alanlarda enerji arzının sürekliliğini sağlamak emeliyle jeneratör ve benzeyen güç kaynakları kullanıma hazır halde bulundurulacak.

“PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR TAKİP EDİLECEK”

Bilişim sistemlerini işlevsiz vaziyete getirmeye baz alinarak siber hücum ve sabotaj eylemlerine karşı İhtiyaç duyulan tedbirler alınacak, özellikle yasamsal medya ortamında yapılan “provokatif paylaşımlar” kolluk birimlerimizin “bilişim suçları ile ugras ekipleri” tarafından yakından takip edilerek, rastgele tek provokasyona alan verilmeyecek.

Seçimlerin yapılacağı okullarda bulunan her biçimde kamera sisteminin faal olmasına baz alinarak İhtiyaç duyulan tedbirler alınacak. Binaların teknik altyapısı gözden geçirilerek binaların aydınlatma imkân ve sistemleri ile güvenlik kameraları çalışır halde bulundurulacak.

“VALİLİKLER GEREKLİ RİSK DEĞERLENDİRMELERİ YAPIP İLAVE TEDBİRLER ALACAK”

Seçimleri izlemek üzere ülkemize istikbal üyesi bulunduğumuz beynelmilel kuruluş temsilcileri ile yabancı büyükelçilik temsilcilerine İhtiyaç duyulan misafirperverlik gösterilerek, çalışmaları amaciyla ahenk gösteren ortam sağlanacak.

Ayrı olarak valiliklerimizce, mahallin özelliklerine göre seçenek sürecinde alana gelebilecek hassasiyetler çerçevesinde İhtiyaç duyulan riziko değerlendirmeleri yapılarak, alınmasında gerek görülen ek tedbirler uygulamaya konulacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir